دامپر حمل مصالح
بتونیر (همزن بتون)
قیچی خم و برش میلگرد
بالابر ساختمانی

Card image

دامپر

دامپر حمل مصالح به ظرفیت 2.5 تن با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

بتونیر

بتونیر به ظرفیت 300 کیلوگرم با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

قیچی خم و برش میلگرد

قیچی خم و برش میلگرد تا سایز 25 با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

قیچی خم و برش میلگرد

قیچی خم و برش میلگرد تا سایز 28 با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

قیچی خم و برش میلگرد

قیچی خم و برش میلگرد تا سایز 32 با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

بالایر ساختمانی

بالایر ساختمانی به ظرفیت 300 کیلوگرم با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
B