دامپر حمل مصالح
بتونیر (همزن بتون)
قیچی خم و برش میلگرد
بالابر ساختمانی

دامپر حمل مصالح 2 تن
دامپر حمل مصالح 2.5 تن
دامپر حمل مصالح 4 تن
دامپر حمل مصالح 5 تن
بتونیر به ظرفیت 120 لیتری
بتونیر به ظرفیت 300 لیتری
بتونیر به ظرفیت 400 لیتری
بتونیر به ظرفیت 750 لیتری
بتونیر به ظرفیت 1000 لیتری
قیچی خم و برش میلگرد تا سایز25
قیچی خم و برش میلگرد تا سایز28
قیچی خم و برش میلگرد تا سایز32
بالابر ساختمانی 300 کیلوگرم
بالابر ساختمانی 2000 کیلوگرم
Card image

دامپر

دامپر حمل مصالح به ظرفیت 2.5 تن با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

بتونیر

بتونیر به ظرفیت 300 کیلوگرم با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

قیچی خم و برش میلگرد

قیچی خم و برش میلگرد تا سایز 25 با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

قیچی خم و برش میلگرد

قیچی خم و برش میلگرد تا سایز 28 با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

قیچی خم و برش میلگرد

قیچی خم و برش میلگرد تا سایز 32 با برند عمران ماشین

مشاهده محصول
Card image

بالایر ساختمانی

بالایر ساختمانی به ظرفیت 300 کیلوگرم با برند عمران ماشین

مشاهده محصول